Agentura APP ART - Činoherní studio Bouře, rekonstrukce čarodějnických procesů Ďábel proti Bohu a tvůrčí dílny

aktivity

Agentura APP ART se zabývá široce pojatými činnostmi souvisejícími s divadlem, vizuálním a pohybovým uměním. Jedním ze základních rysů všech našich aktivit je snaha začleňovat je do širšího kuturního rámce organicky a přirozeně, s přihlédnutím na společenská specifika místa a doby.

 

Studio Bouře
Ďábel proti Bohu
Velké Losiny
Workshopy